De boerderij

We wonen nu bijna 20 jaar op onze boerderij die we in het kader van de ruilverkaveling nieuw gezet hebben
en hebben het in het Bekmansbroek prima naar onze zin.
We hebben een melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien en het bijbehorende jongvee.
Sinds 2 jaar hebben we de boerderij overgenomen van Harry’s ouders die nog steeds nauw betrokken zijn bij de boerderij.

Hieronder foto’s van onze boerderij.

vorige pagina